Osmia saxicola saxicola Ducke, 1899

Classe : Insecta Ordre : Hymenoptera Famille : Megachilidae Sous-Famille : Megachilinae Tribu : Osmiini Genre : Osmia Espèce : Osmia saxicola

 • 2
  observations

 • 2
  communes

 • 1
  observateur

 • Première observation
  2021

 • Dernière observation
  2021

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseigné pour le moment
Non renseignée pour le moment
Aucun synonyme pour ce taxon

Observations par classes d'altitudes

Observations mensuelles